Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prejem nasprotnega predloga

20. 5. 2021

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, sporoča, da je 20. 5. 2021 prejel nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda 33. skupščine delničarjev družbe, ki bo 18. 6. 2021.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, sporoča, da je 20. 5. 2021 prejel nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda 33. skupščine delničarjev družbe, ki bo 18. 6. 2021. Nasprotni predlog je v celoti

priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki od 21.5.2021 na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.