Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prejem nasprotnega predloga

16. 1. 2024

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 15. 1. 2024 prejel nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) k predlogu sklepa pod 3.1 točko dnevnega reda 37. skupščine delničarjev družbe, ki bo 7. 2. 2024. Nasprotni predlog VZMD je v celoti priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, spletnih straneh družbe https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si) najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.


Pripeti dokumenti: Nasprotni predlog VZMD