Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prejem nasprotnega predloga

11. 5. 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 11. 5. 2023 prejel nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS).

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 11. 5. 2023 prejel nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) k predlogu sklepa pod 4.1 točko dnevnega reda 36. skupščine delničarjev družbe, ki bo 16. 6. 2023. 

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.