Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Prejem dopolnjenega nasprotnega predloga

22. 8. 2019

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, sporoča, da je 22. 8. 2019 prejel dopolnjen nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, sporoča, da je 22. 8. 2019 prejel dopolnjen nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe, ki bo 30. 8. 2019. Dopolnjen nasprotni predlog je v celoti priložen temu obvestilu.

Dopolnjen nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.