Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Predlagana dividenda za delničarje Telekoma Slovenije, d.d., enaka lanskoletni

27. 3. 2015

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je v četrtek, 26. marca, na 27. redni seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je v četrtek, 26. marca, na 27. redni seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014. Tako bo skupščini delničarjev, ki bo 15. maja 2015, posredovan predlog, da se bilančni dobiček družbe za leto 2014 v višini 65.054.780,00 EUR v celoti uporabi za izplačilo dividend v višini 10 EUR bruto na posamezno delnico.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.