Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Postopek prodaje družbe Planet TV televizijska dejavnost, d.o.o.

17. 3. 2020

Postopek prodaje družbe Planet TV televizijska dejavnost, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Po tem, ko se je Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., 22. januarja 2020 seznanil s pričetkom postopka za izvedbo dokapitalizacije z vstopom novega družbenika v družbo Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o., bo družba dopolnila pogoje pričetega postopka, in sicer na prodajo 100 % deleža v družbi Planet TV televizijska dejavnost, d.o.o.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.