Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v prvih treh mesecih leta 2020

14. 5. 2020

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 11. redni seji, ki je potekala v sredo, 13. maja 2020, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2020.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 11. redni seji, ki je potekala v sredo, 13. maja 2020, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2020.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta skupno ustvarila 173,6 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za odstotek več od doseženih v prvem tromesečju leta 2019. Čisti prihodki od prodaje so dosegli 168,6 milijona evrov.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 56,4 milijona evrov, kar je na ravni doseženega v lanskem letu. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni Skupine Telekom Slovenije 33,4-odstotni delež, v enakem obdobju lanskega leta je bil delež 32,9-odstotni. Družba Telekom Slovenije, d.d., je dosegla EBITDA v višini 49,0 milijona evrov.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v obdobju od januarja do marca 2020 dosegel 14,5 milijona evrov, kar je za 23 % oz. za 2,7 milijona evrov več kot v enakem obdobju preteklega leta. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije prvo tromesečje leta 2020 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 11,3 milijona evrov, kar je za 12 % oz. za 1,2 milijona evrov več kot v enakem obdobju leta 2019.

Za naložbe je Skupina Telekom Slovenije v prvih treh mesecih letošnjega leta namenila 44,5 milijona evrov.

Po tem, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija, smo bili priča množični hitri transformaciji dela in učenja na daljavo. Telekom Slovenije, d.d., se je na spremenjene razmere odzval hitro in učinkovito. V tem obdobju se je Telekom Slovenije, d.d., soočal z velikimi obremenitvami omrežja ter porastom količin prometa govornih, podatkovnih in video storitev, in sicer za več kot polovico glede na običajno situacijo. Kljub temu in ob dejstvu, da so prometne komunikacijske kapacitete omrežij omejene, je Telekom Slovenije, d.d., uporabnikom zagotavljal nemoteno delovanje storitev. Delo svojih strokovnjakov je družba prilagodila tako, da je čimbolj nemoteno skrbela za nadzor delovanja omrežja, tehnično podporo uporabnikom, posebne potrebe državnih institucij in gospodarstva po večjih kapacitetah ali dodatnih storitvah, pa tudi za kibernetsko varnost, ki je v takšnih okoliščinah izrednega pomena.

Telekomovi centri so bili zaprti od 13. marca do 23. aprila, ko je Telekom Slovenije, d.d., pričel z njihovim ponovnim postopnim odprtjem. V tem obdobju so se uporabniki preusmerili na digitalne kanale; tako se je prodaja izdelkov prek e-commerca v prvih treh mesecih letošnjega leta, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega, povečala za 38 %. Izstopalo je povpraševanje po mobilnih modemih, prenosnikih in tablicah, povečala se je tudi prodaja televizorjev, pametnih ur, robotskih sesalnikov, bele tehnike ter izdelkov za dom in gospodinjstvo.

Kakor je Skupina Telekom Slovenije najavila ob objavi letnega poročila za leto 2019, je razglašena epidemija vplivala na čiste prihodke od prodaje Telekoma Slovenije, d.d., na maloprodajnem in veleprodajnem (mednarodno področje) trgu, zaradi zastoja poslov pa tudi na druge družbe skupine. Skladno s tem je skupina takoj sprejela dodatne ukrepe in pričela z njihovim uresničevanjem z namenom dodatne optimizacije poslovanja in s tem omilitve vplivov na njeno poslovanje v letošnjem letu. Skupina Telekom Slovenije v prvih ocenah ocenjuje, da bo epidemija imela negativni vpliv na EBITDA skupine v višini približno 3 % glede na planiranega za leto 2020.

Skupina Telekom Slovenije je finančno stabilna, ob tem pa glede na razmere na trgu svoje poslovne aktivnosti prilagaja spremenjenim okoliščinam ter skrbno spremlja in ocenjuje tveganja na področju dobavnih verig, kreditnega tveganja, delovanja sistemov in dobičkonosnosti posameznih storitev ter sprejema ustrezne ukrepe.

Skladno z uveljavljeno korporativno prakso bomo deležnike o svojem poslovanju sproti obveščali tudi v prihodnje

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.