Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v prvih treh mesecih leta 2019

9. 5. 2019

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 24. redni seji, ki je potekala v četrtek, 9. maja 2019, obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v obdobju januar – marec 2019.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 24. redni seji, ki je potekala v četrtek, 9. maja 2019, obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v obdobju januar – marec 2019.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 172,0 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, skupno pa 172,8 milijona evrov poslovnih prihodkov. Tako čisti prihodki od prodaje kot poslovni prihodki, ustvarjeni v prvih treh mesecih letošnjega leta, so, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, sicer nižji za 6 odstotkov, vendar niso neposredno primerljivi, saj prihodki v letu 2019 ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet, prodane v letu 2018. Družba Telekom Slovenije, d.d., je v prvih treh mesecih ustvarila 157,5 milijona evrov poslovnih prihodkov.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 56,5 milijona evrov, kar je za 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Družba Telekom Slovenije, d.d., je dosegla EBITDA v višini 49,9 milijona evrov, kar je za 13 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni Skupine Telekom Slovenije 32,9-odstotni delež, kar je za 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko je imel 28,8-odstotni delež.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 11,8 milijona evrov, kar je za 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki pa je Skupina Telekom Slovenije prvo tromesečje leta 2019 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 10,1 milijona evrov, kar je za 4 odstotke več kot v enakem obdobju leta 2018.

Za naložbe je Skupina Telekom Slovenije v prvih treh mesecih namenila 27,7 milijona evrov.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.