Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v prvih treh mesecih leta 2017​

11. 5. 2017

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji prvi seji, ki je potekala v sredo, 10. maja 2017, obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v obdobju januar – marec 2017.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji prvi seji, ki je potekala v sredo, 10. maja 2017, obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v obdobju januar – marec 2017.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 179,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 2 % oz. za 4,3 milijona evrov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Prav tako je za 2 % višje čiste prihodke od prodaje ustvarila tudi družba Telekom Slovenije, d.d., in sicer v višini 164,1 milijona evrov. Čisti prihodki od prodaje so višji predvsem zaradi višjih prihodkov na veleprodajnem trgu ter prihodkov širokopasovnih in IT storitev. Skupni poslovni prihodki Skupine Telekom Slovenije so dosegli 181,3 milijona evrov in so za 2 % višji kot v enakem obdobju lani. Na ta način Skupina Telekom Slovenije v letu 2017 uspešno uresničuje izvajanje sprejetega strateškega poslovnega načrta, v okviru katerega še naprej pretežni del naložb namenja modernizaciji, krepitvi in razvoju širokopasovnih optičnih omrežij ter mobilnega omrežja četrte generacije, s čimer ustvarja platformo za pridobivanje novih naročnikov in novih virov prihodkov. V prvih treh mesecih je Skupina Telekom Slovenije za naložbe namenila 36,2 milijona evrov.

Čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije v prvih treh mesecih letošnjega leta je znašal 9,7 milijona evrov, kar je za 12 % oz. za milijon evrov več, kakor v enakem obdobju lani. Ob tem je Skupina Telekom Slovenije dosegla EBITDA v višini 50,8 milijona evrov, kar je za 3 % manj kot v enakem obdobju lani.

Z vlaganjem v širitev in nadgradnjo omrežja Telekom Slovenije povečuje število širokopasovnih in IPTV-priključkov, kar sodi tudi med ključne strateške usmeritve. Tako je Telekom Slovenije na letni ravni število širokopasovnih priključkov povečal za 5 %. Na trgih jugovzhodne Evrope se je število priključkov mobilne telefonije na letni ravni povečalo za 7 %.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.