Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih leta 2019

24. 7. 2019

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 27. redni seji, ki je potekala v torek, 23. julija 2019, obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v obdobju januar – junij 2019.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 27. redni seji, ki je potekala v torek, 23. julija 2019, obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v obdobju januar – junij 2019. Skupina Telekom Slovenije je v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 340,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, skupno pa 343,0 milijona evrov poslovnih prihodkov. Ustvarjeni prihodki niso neposredno primerljivi s prihodki v enakem obdobju lanskega leta, saj prihodki v letošnjem letu ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet, ki je bila prodana konec leta 2018, prav tako so prihodki v letu 2018 vključevali prihodke projekta vzpostavitve elektronskega cestninjena, ki se je v lanskem letu zaključil. Ob tem so v letu 2019 nekoliko nižji prihodki na veleprodajnem trgu in prihodki mobilnega blaga na končnem trgu.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je Skupina Telekom Slovenije dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 112,3 milijona evrov, kar je za 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni Skupine Telekom Slovenije 33,0-odstotni delež, medtem ko je bil ta delež v enakem obdobju lanskega leta 28,0 odstotkov. Družba Telekom Slovenije, d.d., je v šestih mesecih letošnjega leta dosegla EBITDA v višini 96,9 milijona evrov, kar je za 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 23,8 milijona evrov, kar je za 41 odstotkov oz. za 6,9 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki pa je Skupina Telekom Slovenije prvo polovico leta 2019 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 19,6 milijona evrov, kar je za 35 odstotkov oz. za 5,0 milijona več kot v enakem obdobju leta 2018.

Za naložbe je Skupina Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih namenila 69,2 milijona evrov.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Rolanda Žela za direktorja družbe TSmedia, d.o.o., in družbe Antenna TV SL, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči 1. septembra 2019.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.