Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v prvem polletju leta 2017

27. 7. 2017

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na svoji 4. seji, 26. julija 2017, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenijem za januar – junij 2017

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 4. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. julija 2017, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar – junij 2017.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 367,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 6 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Skupno je dosegla 370,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 5 % oz. za 18,6 milijona evrov več od doseženih v prvem polletju leta 2016. Ustvarjeni prihodki v letošnjem letu so višji predvsem zaradi višjih prihodkov na veleprodajnem trgu in višjih prihodkov IT storitev. Na ta način Skupina Telekom Slovenije uspešno nadomešča nižje prihodke klasične fiksne telefonije in mobilnih storitev, v okviru katerih naročniki in predplačniki prehajajo na konvergenčne pakete in nove mobilne pakete, ki vključujejo več mobilnih storitev za nižjo ceno.

V šestih mesecih je Skupina Telekom Slovenije dosegla EBITDA v višini 106,8 milijona evrov, kar je za 2 % več kot v enakem obdobju preteklega leta, ter ustvarila 24,3 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 7,1 milijona evrov oz. za 41 % več kot v enakem obdobju lani.

V primerjavi z lanskim letom je rast prihodkov dosegla tudi družba Telekom Slovenije, d.d., ki je v šestih mesecih ustvarila 334,0 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 5 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, skupno pa 336,0 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je prav tako za 5 % več kot v enakem obdobju lani. Z vlaganjem v modernizacijo in razvoj omrežja, za kar je Telekom Slovenije, d.d., v prvi polovici leta namenil 55,6 milijona evrov, skupina pa 62,0 milijona evrov skupina krepi tudi število fiksnih širokopasovnih priključkov. Tako se je število fiksnih širokopasovnih priključkov v šestih mesecih letošnjega leta, v primerjavi s koncem leta 2016, povečalo za 2 %.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.