Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju januar – junij 2022

25. 8. 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 21. redni seji, ki je potekala v sredo, 24. avgusta 2022, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do junija 2022.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 314,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, skupno pa 316,6 milijona evrov poslovnih prihodkov. Prihodki so za 1 % nižji kot v enakem obdobju lanskega leta, pri tem pa je Telekom Slovenije, d.d., dosegel rast na področju finančnih storitev, eZdravja in zavarovanj, višji so tudi prihodki odvisnih družb. S 1. januarjem 2022 je Telekom Slovenije, d.d., prenehal s trženjem električne energije končnim uporabnikom, kar vpliva na nižje prihodke, ob tem pa so prihodki nekoliko nižji tudi zaradi optimizacije naročnikov, ki imajo v osnovno naročnino vključeno več storitev, upadanja klasičnih priključkov govorne telefonije in nižjih prihodkov prodaje fiksnega trgovskega blaga.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v obdobju od januarja do junija 2022 na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 31,1 milijona evrov, kar je za 6 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 112,2 milijona evrov. EBITDA je za 1 % nižji kot v primerljivem obdobju leta 2021, na kar je vplivala podražitev energentov in elektrike. Če bi bila v letošnjem letu cena energentov in elektrike enaka kot v letu 2021, bi bil EBITDA v prvi polovici letošnjega leta višji kot v primerljivem obdobju lanskega leta. EBITDA marža na ravni skupine v prihodkih od prodaje predstavlja 35,7-odstotni delež.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v šestih mesecih leta 2022 ustvarila čisti dobiček v višini 23,4 milijona evrov, kar je 2,0 milijona evrov oz. za 10 % več kot v enakem obdobju leta 2021.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d.
(https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.