Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v devetih mesecih letošnjega leta

25. 10. 2018

V tretjem četrtletju letošnjega leta je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 178,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za dva odstotka več kot v tretjem četrtletju leta 2017.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 16. redni seji, ki je potekala v sredo, 24. oktobra 2018, obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do septembra 2018.

V tretjem četrtletju letošnjega leta je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 178,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za dva odstotka več kot v tretjem četrtletju leta 2017. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je v tem obdobju dosegel 52,0 milijona evrov, kar je za 10 % več kot v tretjem četrtletju lanskega leta. V primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2017 je Skupina Telekom Slovenije dosegla tudi višji čisti poslovni izid, ki je v tretjem četrtletju letošnjega leta dosegel 9,0 milijona evrov. V primerjavi s tretjim četrtletjem lanskega leta je Skupina Telekom Slovenije v letošnjem tretjem četrtletju število fiksnih širokopasovnih priključkov povečala za 3 %, število priključkov mobilne telefonije pa za 1 %.

Skupno je Skupina Telekom Slovenije v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 542,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, čisti prihodki od prodaje pa so dosegli 538,1 milijona evrov. Pri tem Skupina Telekom Slovenije, v primerjavi z enakim obdobjem lani, povečuje prihodke v segmentu novih storitev ter fiksnih širokopasovnih in IT storitev. V primerjavi s koncem leta 2017 je Skupina Telekom Slovenije število fiksnih širokopasovnih priključkov povečala za 4 odstotke, kar je več od načrtovanega, prav tako je povečala število priključkov mobilne in fiksne telefonije, in sicer za 2 odstotka, kar je prav tako več kot načrtovanega. Na prihodke sicer vpliva EU regulacija, v letu 2017 pa so prihodki vključevali tudi prihodke iz naslova izvajanja projekta elektronskega cestninjenja.

V devetih mesecih letošnjega leta je Skupina Telekom Slovenije dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 152,9 milijona evrov, v čistih prihodkih od prodaje pa je imel EBITDA 28,4-odstotni delež. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je dosegel 27,8 milijona evrov, nanj pa je vplivala sprememba regulacije na ravni Evropske unije glede gostovanja v mobilnih omrežjih, zaradi česar se povečujejo stroški poslovanja.

Poslovni odhodki Skupine Telekom Slovenije so v devetih mesecih letošnjega leta znašali 514,4 milijona evrov, kar je na ravni enakega obdobja lani. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije devetmesečje leta 2018 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 23,5 milijona evrov.

Za naložbe predvsem v modernizacijo ter krepitev in nadaljnji razvoj optičnih omrežij in mobilnega omrežja je Skupina Telekom Slovenije v devetih mesecih letošnjega leta skupno namenila 79,4 milijona evrov.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.