Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v devetih mesecih leta 2021

4. 11. 2021

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 12. redni seji, ki je potekala v sredo, 3. novembra 2021, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do septembra 2021.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 12. redni seji, ki je potekala v sredo, 3. novembra 2021, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do septembra 2021.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta dosegla 486,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,1 milijona evrov oz. za 1 % več, kot v devetih mesecih leta 2020. Skupina v letu 2021 dosega višje prihodke mednarodnih govornih storitev in prodaje mobilnega blaga. Skupno je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 489,7 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je 4,1 milijona evrov oz. za 1 % več od doseženih v primerljivem obdobju leta 2020.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v devetih mesecih letošnjega leta dosegel 47,5 milijona evrov, kar je za 18 % več, kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v letu 2020 bi bil EBIT v letu 2021 za 39 % višji glede na primerljivo obdobje preteklega leta.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 174,0 milijona evrov, kar je za 5 % več, kot v primerljivem obdobju leta 2020. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v letu 2020 bi bil EBITDA v letu 2021 za 9 % višji glede na primerljivo obdobje preteklega leta. EBITDA marža na ravni skupine predstavlja 35,7-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v devetih mesecih leta 2021 ustvarila čisti dobiček v višini 35,9 milijona evrov, kar je 8,5 milijona evrov oz. za 31 % več, kot v enakem obdobju leta 2020. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v letu 2020 bi bil čisti dobiček v letošnjem letu za 36 % višji glede na primerljivo obdobje preteklega leta.

Skupina Telekom Slovenije je še naprej finančno stabilna, ob tem pa glede na razmere na trgu svoje poslovne aktivnosti prilagaja spremenjenim okoliščinam ter skrbno spremlja in ocenjuje tveganja na področju dobavnih verig, kreditnega tveganja, delovanja sistemov in dobičkonosnosti posameznih storitev ter sprejema ustrezne ukrepe.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju mag. Tomaža Seljaka za glavnega izvršnega direktorja družbe IPKO Telecommunications LLC, in sicer za mandatno obdobje dveh let, ki prične teči 4. 11. 2021.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d.
(https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.