Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v devetih mesecih leta 2019

7. 11. 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 2. redni seji, ki je potekala v sredo, 6. novembra 2019, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do septembra 2019.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 166,2 milijona evrov, kar je za 9 odstotkov oz. za 13,3 milijona evrov več kot v enakem obdobju lanskega leta. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni Skupine Telekom Slovenije 32,8-odstotni delež, medtem ko je bil ta delež v enakem obdobju lanskega leta 28,4-odstoten. Družba Telekom Slovenije, d.d., je v devetih mesecih dosegla EBITDA v višini 139,0 milijona evrov, kar je za 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 507,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, skupno pa 511,4 milijona evrov poslovnih prihodkov. Čisti prihodki od prodaje in poslovni prihodki so v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta nižji, vendar prihodki v letu 2019 ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet, ki je bila prodana v letu 2018. V letošnjem letu so nižji prihodki mobilnega blaga na končnem trgu, prihodki IT blaga in licenc ter prihodki na veleprodajnem trgu.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je na ravni Skupine Telekom Slovenije v devetih mesecih letošnjega leta dosegel 35,9 milijona evrov, kar je za 29 odstotkov oz. za 8,1 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Družba Telekom Slovenije, d.d., je v navedenem obdobju dosegla EBIT v višini 32,7 milijona evrov, kar je za 31 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 29,4 milijona evrov čistega dobička, kar je za 25 odstotkov oz. za 5,8 milijona več kot v enakem obdobju leta 2018.

Za naložbe je Skupina Telekom Slovenije v devetih mesecih namenila 116,1 milijona evrov.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.