Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Nadzorni svet je na svoji 6. redni seji, v sredo, 25. oktobra 2017, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar – september 2017.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 6. redni seji, ki je potekala v sredo, 25. oktobra 2017, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar – september 2017.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 542,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 4 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Čisti prihodki od prodaje so višji predvsem zaradi višjih prihodkov IT storitev in višjih prihodkov na veleprodajnem trgu. Ob tem je Skupina Telekom Slovenije, v primerjavi s koncem leta 2016, povečala tudi število fiksnih širokopasovnih priključkov, in sicer za 7 %. Skupno je Skupina Telekom Slovenije v devetih mesecih dosegla 546,7 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 3 % več kot v enakem obdobju lani.

V devetih mesecih je Skupina Telekom Slovenije dosegla EBITDA v višini 154,2 milijona evrov, kar je za 2 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Ob tem je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 30,1 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 6 milijonov evrov oz. za 25 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Družba Telekom Slovenije, d.d., je, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, ustvarila za 3 % več čistih prihodkov od prodaje, ki so skupno dosegli 489,9 milijona evrov. Skupno je družba Telekom Slovenije, d.d., ustvarila 493,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je prav tako za 3 % več kot v enakem obdobju lani. Čisti poslovni izid družbe Telekom Slovenije, d.d., je v devetih mesecih letošnjega leta dosegel 33,2 milijona evrov, kar je za 7 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta za naložbe skupno namenila 90,2 milijona evrov, od tega družba Telekom Slovenije, d.d., 79,4 milijona evrov. Glavnina vlaganj je namenjena širitvi dostopovnega optičnega omrežja, ki uporabnikom omogoča visoke hitrosti dostopa do interneta in vrhunsko uporabniško izkušnjo širokopasovnih vsebin, nadaljnji modernizaciji mobilnega omrežja in razvoju novih storitev. Družba Telekom Slovenije, d.d., je število fiksnih širokopasovnih priključkov v letošnjem letu, v primerjavi s koncem leta 2016, povečala za 4 %, ob tem pa naredila pomemben korak tudi v nadaljnjem razvoju mobilnega omrežja. Tako je družba Telekom Slovenije, d.d., mobilno omrežje četrte generacije, ki ga zagotavlja že več kot 98 % prebivalstva, v letošnjem letu pričela nadgrajevati s tehnologijo 4G+, s katero svojim uporabnikom omogoča še višje hitrosti prenosa podatkov ter še hitrejši in še zanesljivejši dostop do mobilnega interneta. Zaenkrat 4G+ zagotavlja že več kot 35 % prebivalcev, ta delež pa bo v prihodnje še povečevala.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.