Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Poročilo Skupine Telekom Slovenije po taksonomiji EU za leto 2021

27. 6. 2022

Skupina Telekom Slovenije za leto 2021 objavlja ključne kazalnike uspešnosti, ki izhajajo iz povezanih storitev z gospodarskimi dejavnostmi, ki se lahko štejejo za trajnostne.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, v skladu z Uredbo (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. junij 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU 2019/2088 (Uredba o taksonomiji) in njenih prilog ter skladno z Delegirano uredbo Komisije 2021/2178 z dne 6. julij 2021 o dopolnitvi Uredbe o taksonomiji in smernicami Agencije za trg vrednostnih papirjev Skupina Telekom Slovenije za leto 2021 objavlja ključne kazalnike uspešnosti, ki izhajajo iz povezanih storitev z gospodarskimi dejavnostmi, ki se lahko štejejo za trajnostne.


Skupina Telekom Slovenije za poslovno leto 2021 ločeno poroča kazalnike za gospodarske dejavnosti, ki so vključene v taksonomijo EU 2021, v prihodnje pa bodo kazalniki integrirani v letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d.

Poročilo Skupine Telekom Slovenije po taksonomiji EU za leto 2021 je v prilogi te objave.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.