Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Popravek obvestila o sklepih 27. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije

17. 5. 2016

V objavi sklepov 27. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., je v slovenski verziji v točki 3 prišlo do tipkarske napake, in sicer pri navedbi števila glasov, ki so glasovali za sprejetje sklepa v zvezi s četrtim odstavkom 19. člena statuta družbe.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja popravek obvestila o sklepih 27. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

 

V objavi sklepov 27. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., je v slovenski verziji v točki 3 prišlo do tipkarske napake, in sicer pri navedbi števila glasov, ki so glasovali za sprejetje sklepa v zvezi s četrtim odstavkom 19. člena statuta družbe.

 

Pravilna navedba se glasi: »Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.132.714 glasov, kar predstavlja delež 78,536 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.068.884 glasov (namesto: 5.132.714 glasov), kar predstavlja delež 98,756 % oddanih glasov, proti je glasovalo 63.830 glasov, vzdržanih glasov je bilo 76.694.«

 

Sprejeti skupščinski sklepi bodo objavljeni na spletni strani družbe www.telekom.si, in sicer najmanj pet let od datuma objave.