Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Podpis pogodbe o združitvi operaterjev One in VIP

30. 12. 2014

ONE DOOEL Skopje, ki je del Skupine Telekom Slovenije, podpisal pogodbo o združitvi z VIP OPERATOR DOOEL Skopje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da sta danes poslovodstvi družb ONE DOOEL Skopje, ki je del Skupine Telekom Slovenije, in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, ki je del Telekom Austria Group, podpisali pogodbo o združitvi obeh družb. Sklenitev pogodbe o združitvi je skladna z dogovorom o združitvi obeh operaterjev, ki je bil sklenjen 22. oktobra 2014.

 

Celoten posel bo zaključen po pridobitvi soglasja za združitev s strani makedonskega regulatorja.

 

Aktivnosti na makedonskem trgu so skladne s poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za leto 2014 ter Strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2014 – 2018.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.