Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Podpis pogodbe o vzpostavitvi in delovanju večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah

16. 9. 2016

Telekom Slovenije javnost obvešča, da je bila danes, v torek, 6. septembra 2016, med konzorcijem družb Telekom Slovenije, d.d., in Q-Free ASA ter družbo DARS d.d. kot naročnikom podpisana Pogodba o vzpostavitvi in delovanju večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je bila danes, v torek, 6. septembra 2016, med konzorcijem družb Telekom Slovenije, d.d., in Q-Free ASA ter družbo DARS d.d. kot naročnikom podpisana Pogodba o vzpostavitvi in delovanju večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah.

 

Družba DARS d.d. je 13. 7. 2015 na portalu javnih naročil, št. JN4695/2015, in na TED dne 16. 7. 2015, št. 2015/S 135-249619, objavila javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z določilom 25. člena ZJN-2 za vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah. DARS d.d. je na osnovi razpisa kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo konzorcija Telekoma Slovenije, d.d., in Q-Free ASA.

 

Skupna vrednost pogodbenih del je 90.566.754,08 evra brez DDV oziroma 110.491.439,98 evra z DDV ter vključuje vzpostavitev sistema elektronskega cestninjenja za tovorna vozila in zagotavljanje tehničnega delovanja vzpostavljenega sistema v obdobju 10 let. Skladno s pogodbo se naročnik in izvajalec lahko dogovorita, da bosta po izteku 10-letnega obdobja za izvajanje del, potrebnih za delovanje vzpostavljenega sistema, podaljšala rok za izvajanje teh del za največ 3 leta. Rok za vzpostavitev sistema, ki začne teči po predložitvi ustrezne dokumentacije za začetek veljavnosti pogodbe in pričetek del (bančna garancija za dobro izvedbo del in zavarovanje), je eno leto.

 

Telekom Slovenije, d.d., in Q-Free ASA bosta elektronski sistem cestninjenja vzpostavila s pomočjo mikrovalovne tehnologije.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si , in sicer za obdobje najmanj 5 let.