Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Podpis pogodbe o pripojitvi družbe Debitel, d.d., k družbi Telekom Slovenije, d.d.

22. 1. 2016

Družbi Telekom Slovenije, d.d., in Debitel telekomunikacije, d.d., sta podpisali pogodbo o pripojitvi družbe Debitel telekomunikacije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družbi Telekom Slovenije, d.d., in Debitel telekomunikacije, d.d., sta danes, v petek, 22. januarja 2016, podpisali pogodbo o pripojitvi družbe Debitel telekomunikacije, d.d., ki je v 100-odstotni lasti družbe Telekom Slovenije, d.d., k družbi Telekom Slovenije, d.d. O potrditvi pogodbe o pripojitvi bo odločala še skupščina družbe Debitel telekomunikacije, d.d. Po potrditvi pogodbe o pripojitvi s strani skupščine družbe Debitel telekomunikacije, d.d. bo pogodba postala pravno veljavna z dnem vpisa v sodni register, zaključek aktivnosti pa je načrtovan za drugo četrtletje leta 2016. Z dnem veljavnosti pripojitve se bo celotno premoženje družbe Debitel telekomunikacije, d.d., z vsemi obveznostmi in pravicami preneslo na družbo Telekom Slovenije, d.d.

Dokumenti v povezavi s pripojitvijo bodo objavljeni skladno z določbami 586. člena ZGD-1. O pravicah, ki izhajajo iz pripojitve, bodo upniki obveščeni skladno z določbami 592. člena ZGD-1.

Ne glede na pripojitev bodo uporabniki storitev Debitel tudi v prihodnje uporabljali kakovostne komunikacijske storitve in vrhunsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. Ob tem pa jim bodo na voljo tudi številne ugodnosti, ki jih svojim naročnikom omogoča Telekom Slovenije, d.d.

Pripojitev družbe Debitel telekomunikacije, d.d., k družbi Telekom Slovenije, d.d., je skladna s Strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2016 – 2020.