Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Podpis pogodbe o dolgoročnem sindiciranem posojilu

3. 6. 2021

Z odobrenim posojilom so banke znova izkazale zaupanje v Telekom Slovenije, d.d., in v zastavljeno strategijo razvoja družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:


Telekom Slovenije, d.d., je danes, 3. junija 2021, s sindikatom bank v organizaciji Nove Ljubljanske banke d.d. in v sestavi bank Banka Intesa Sanpaolo d.d, Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d. in UniCredit Banka Slovenija d.d. podpisal pogodbo o dolgoročnem sindiciranem posojilu v višini 130 milijonov evrov.

S prejetim dolgoročnim posojilom je Telekom Slovenije, d.d., zagotovil potrebno likvidnost za poplačilo izdanih obveznic v višini 100 milijonov evrov, ki zapadejo v plačilo v juniju 2021, delno pa je posojilo namenjeno investicijam za nadaljnje uresničevanje zastavljene strategije.

Sindicirano posojilo ima ročnost 7 let in je razdeljeno na tri tranše: dve v višini 50 milijonov evrov in eno v višini 30 milijonov evrov, in sicer tranšo A z odplačilom glavnice v enakih polletnih obrokih, tranšo B z enkratnim odplačilom glavnice ter tranšo C s kombinacijo polletnih odplačil in enkratnega odplačila glavnice.

Z odobrenim posojilom so banke znova izkazale zaupanje v Telekom Slovenije, d.d., in v zastavljeno strategijo razvoja družbe.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.