Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo tožbeni zahtevek družbe Akton, d.o.o., proti družbi Telekom Slovenije, d.d.

7. 1. 2015

Okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo tožbeni zahtevek družbe Akton proti družbi Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je dne 6. 1. 2015 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel sodbo, opr. št. IV Pg 4477/2012, izdano dne 19. 11. 2014 v gospodarskem sporu tožeče stranke Akton, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d. (prej Mobitel, d.d.), zaradi plačila po modificiranem zahtevku 2.604.506,36 EUR s pripadki. Vtoževani zahtevek naj bi predstavljal odškodnino zaradi domnevnega nezakonitega zaračunavanja previsokih cen storitev zaključevanja mednarodnih klicev.

 

Okrožno sodišče v Ljubljani je s predmetno sodbo razsodilo, da se tožbeni zahtevek tožeče stranke v celoti zavrne ter da je tožeča stranka dolžna toženi stranki povrniti stroške postopka v višini 24.752,15 EUR v roku 15 dni od dneva prejema sodbe sodišča I. stopnje, po izteku tega roka pa skupaj z zamudnimi obrestmi v višini zakonske zamudne obrestne mere, ki tečejo od izteka paricijskega roka dalje do plačila.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije