Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep o ustavitvi postopka v gospodarskem sporu družbe Akton d.o.o. proti Telekomu Slovenije

26. 8. 2016

Telekom Slovenije je 26. 8. 2016 prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 23. 8. 2016 v gospodarskem sporu Akton d.o.o. zoper Telekom Slovenije.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je 26. 8. 2016 prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 23. 8. 2016 v gospodarskem sporu tožeče stranke Akton d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d, zaradi plačila 8.204.341,50 evra s pripadki. Družba Akton d.o.o., je z vlogo z dne 2. 8. 2016 v soglasju z družbo Telekom Slovenije, d.d, tožbo umaknila, zato je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep o ustavitvi postopka.

Kakor je Telekom Slovenije, d.d., že predhodno razkril, sta družbi Telekom Slovenije, d.d., in Akton d.o.o., 2. 8. 2016 podpisali sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim sta uredili odprta medsebojna razmerja in opredelili pogoje poslovnega sodelovanja v prihodnje.