Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep o ustavitvi postopka v gospodarskem sporu družbe Simobil proti družbi Telekom Slovenije​​

28. 1. 2015

Kakor je Telekom Slovenije, d.d., že predhodno razkril, sta družbi Telekom Slovenije, d.d., in Simobil, d.d., 29. 12. 2014 podpisali sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim sta uredili odprta medsebojna razmerja in opredelili pogoje poslovnega sodelovanja v prihodnje.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 

Telekom Slovenije, d.d., je 27. 1. 2015 prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 26. 1. 2015 v gospodarskem sporu tožeče stranke Simobil, d.d., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d, zaradi plačila 286.392.223,00 EUR s pripadki. Družba Simobil, d.d., je z vlogo z dne 22. 1. 2015 v soglasju z družbo Telekom Slovenije, d.d, tožbo umaknila, zato je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep o ustavitvi postopka.

 

Kakor je Telekom Slovenije, d.d., že predhodno razkril, sta družbi Telekom Slovenije, d.d., in Simobil, d.d., 29. 12. 2014 podpisali sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim sta uredili odprta medsebojna razmerja in opredelili pogoje poslovnega sodelovanja v prihodnje.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.