Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Odziv Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., glede odločitve Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice

6. 11. 2019

Odziv Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., glede odločitve Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je skladno s funkcijo nadzora, ki jo po zakonu opravlja, spremljal postopke glede arbitraže, ki je bila začeta na predlog tožeče stranke Antenna Slovenia BV zoper toženo stranko družbo Telekom Slovenije, d.d., v zvezi z uveljavljanjem prodajne opcije s strani družbe Antenna Slovenia BV za prodajo svojega 34-odstotnega poslovnega deleža v družbi Antenna TV SL, d.o.o.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., ni bil vključen v postopek izbire švicarske odvetniške pisarne, ki je v tem postopku zastopala družbo Telekom Slovenije, d.d. Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., prav tako ni sodeloval v postopku izdelave ocene vrednosti družbe Antenna TV SL, d.o.o., ki jo je za družbo Telekom Slovenije, d.d., opravila družba Ernst & Young, d.o.o. Ves čas pa sta tako revizijska komisija nadzornega sveta kot sam nadzorni svet opozarjala na vsebino določil družbene pogodbe Antenne TV SL, d.o.o., ki Telekom Slovenije, d.d., kot družbenika postavlja v izrazito slabši položaj. Revizijska komisija nadzornega sveta je tudi opozarjala na nedoslednosti v poročilu o oceni vrednosti družbe Antenna TV SL, d.o.o., ki je bila izdelana s strani družbe Ernst & Young, d.o.o. Ne glede na opozorila Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., je bilo poročilo o oceni vrednosti družbe Antenna TV SL, d.o.o., s strani družbe Telekom Slovenije, d.d., predloženo arbitražnemu razsodišču.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je seznanil s poročilom odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji o.p., d.o.o., o določenih vprašanjih, povezanih s sprejeto odločbo arbitražnega sodišča v zvezi z javno objavo informacije o prejeti odločbi ter o pravnih možnostih nasprotovanja priznanju odločbe. Pri tem je upravo zadolžil, da:
- nedvoumno preveri morebitne prekoračitve pooblastil odgovornih oseb v zvezi s sklenitvijo pogodbe o zastopanju pred arbitražnim razsodiščem, nadzorom nad delom in višino stroškov zastopanja švicarske odvetniške pisarne Umbricht;
- v skladu s Slovenskim poslovnofinančnim standardom 7 (Uradni list RS, št. 18/14 in nadaljnje spremembe) od pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij z veljavnim dovoljenjem za delo pri Slovenskem inštitutu za revizijo pridobi Poročilo o pregledu Poročila o oceni vrednosti družbe Antenna TV SL, d.o.o., ki ga je po naročilu družbe Telekom Slovenije, d.d., pripravila družba Ernst & Young, d.o.o.;
- z ustreznim mednarodnim strokovnjakom preveri, ali obstajajo indici, da je pri vstopu družbe Telekom Slovenije, d.d., v družbeniško razmerje z družbenikom Antenna Slovenia BV, izvajanjem določil družbene pogodbe družbe Antenna TV SL, d.o.o., uveljavljanjem put opcije s strani tujega družbenika, ocenami vrednosti družbe Antenna TV SL, d.o.o., s strani posameznega družbenika, kakor tudi s potekom samega arbitražnega postopka, prišlo do kakršnega koli oškodovanja družbe Telekom Slovenije, d.d., s strani tedanjih odgovornih oseb.

Na podlagi prejetih ugotovitev bo Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., v sodelovanju z upravo družbe ustrezno ukrepal.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.