Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Odziv Nadzornega sveta in Uprave Telekoma Slovenije, d.d., na razkritje vsebine forenzičnega revizijskega poročilav

2. 4. 2019

Navedeno forenzično revizijsko poročilo sta skupaj z upravo družbe temeljito obravnavala tako nadzorni svet kot revizijska komisija Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., na tej osnovi pa je bilo danih več priporočil, tako da so bile v družbi Telekom Slovenije, d.d., vzpostavljene dodatne notranje kontrole

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet in Uprava Telekoma Slovenije, d.d., pozorno spremljata medijsko poročanje o forenzičnem revizijskem poročilu, ki ga je za obdobje 2007-2015 naročila sedanja Uprava Telekoma Slovenije, d.d. Navedeno forenzično revizijsko poročilo sta skupaj z upravo družbe temeljito obravnavala tako Nadzorni svet kot revizijska komisija Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., na tej osnovi pa je bilo danih več priporočil, tako da so bile v družbi Telekom Slovenije, d.d., vzpostavljene dodatne notranje kontrole. Kakor je že pojasnila Uprava Telekoma Slovenije, d.d., je bila vsa dokumentacija v zvezi s posli, ki jih forenzično revizijsko poročilo obravnava, predana pristojnim organom pregona. Pri tem je potrebno poudariti, da forenzično revizijsko poročilo ne bremeni nikogar od članov sedanje uprave Telekoma Slovenije, d.d., prav tako ne kateregakoli drugega posameznika, ki bi bil trenutno zaposlen v družbi. Skladno z navedenim bosta Nadzorni svet in Uprava Telekoma Slovenije, d.d., z morebitnimi nadaljnjimi aktivnostmi na strani družbe počakala na izsledke preiskave pristojnih organov pregona.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.