Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Vida Žurga je ob kandidaturi za mesto članice uprave Telekoma Slovenije, d.d., izpolnjevala vse formalne pogoje, ki izhajajo iz statuta družbe.

Rolando Žel je bil na mesto direktorja družbe TSmedia, d.o.o., in na mesto generalnega direktorja družbe Antenna TV SL, d.o.o., imenovan skladno z uveljavljenimi postopki in izpolnjuje vse pogoje, ki jih opredeljujejo interni akti.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nekateri mediji so v zadnjem obdobju navajali, da naj bi obstajal sum o zakonitosti imenovanja Vide Žurga na mesto članice uprave Telekoma Slovenije, d.d., ter Rolanda Žela na mesto direktorja družbe TSmedia, d.o.o., in generalnega direktorja družbe Antenna TV SL, d.o.o. Tovrstne navedbe odločno zavračamo.

Vida Žurga je ob kandidaturi za mesto članice uprave Telekoma Slovenije, d.d., izpolnjevala vse formalne pogoje, ki izhajajo iz statuta družbe. Njihovo ustreznost sta pred imenovanjem na nadzornem svetu preverili tudi agencija za iskanje in selekcijo kadrov ter strokovna služba Telekoma Slovenije.

Rolando Žel je bil na mesto direktorja družbe TSmedia, d.o.o., in na mesto generalnega direktorja družbe Antenna TV SL, d.o.o., imenovan skladno z uveljavljenimi postopki in izpolnjuje vse pogoje, ki jih opredeljujejo interni akti. Nadzorni svet družbe ob imenovanju direktorja odvisne družbe poda soglasje na predlog uprave družbe.

Ob tem članica uprave, Vida Žurga, odločno zavrača očitke in navedbe, ki izhajajo iz vprašanj, ki jih je 25. 9. 2019 objavil pozareport.si.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.
Uprava Telekoma Slovenije, d.d.