Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Odziv na objave v medijih

18. 7. 2022

Družba Actual I.T. je bila med potencialne nakupne tarče družbe uvrščena pred nastopom mandata obstoječe uprave. Strategija Skupine Telekom Slovenije ima v ospredju digitalizacijo na vseh nivojih poslovanja.

med ključne strateške usmeritve pa sodi tudi rast na področju IKT-storitev, in sicer tako organsko kot s konsolidacijo slovenskega IKT-trga.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje se Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, v nadaljevanju odziva na nekatere medijske objave v povezavi z nakupom družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d. (v nadaljevanju: Actual I.T.).

Družba Actual I.T. je bila med potencialne nakupne tarče družbe uvrščena pred nastopom mandata obstoječe uprave. Strategija Skupine Telekom Slovenije ima v ospredju digitalizacijo na vseh nivojih poslovanja, med ključne strateške usmeritve pa sodi tudi rast na področju IKT-storitev, in sicer tako organsko kot s konsolidacijo slovenskega IKT-trga.
Telekom Slovenije je 28. marca 2022 sklenil pogodbo o nakupu 100 % delnic družbe Actual I.T. Kakor smo javno objavili ob podpisu pogodbe, dogovorjena celotna vrednost družbe Actual I.T. (po stanju na 31. 12. 2021) znaša 30 milijonov evrov, ob upoštevanju formule za izračun kupnine pa bi kupnina, če bi bil zaključek transakcije 31. decembra 2021, znašala 20,627 milijona evrov. Pogodba je bila sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki morajo biti pred zaključkom transakcije izpolnjeni. Navedeni nakup je skladen s sprejetim strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije in predstavlja pomemben mejnik pri uresničevanju zastavljene strategije. Telekom Slovenije bo na ta način okrepil svoj položaj na slovenskem IKT-trgu in s pomembnimi sinergijami ustvaril temelje za nadaljnji razvoj.
Tekom postopka sta dve revizijski hiši pripravili neodvisni cenitvi družbe Actual I.T., prav tako je bil opravljen skrbni pregled.
V zvezi z morebitnimi pritiski na zaposlene smo izvedli ustrezne interne postopke, v okviru katerih je bilo zaključeno, da izvajanja pritiskov ni bilo mogoče ugotoviti.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.