Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Odvisna družba Blicnet d.o.o. Banja Luka prejela tožbo, ki jo je vložila družba Mtel a.d. Banja Luka

14. 8. 2017

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga),

ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana javnost obvešča, da je odvisna družba, t. j. družba Blicnet d.o.o. Banja Luka prejela tožbo družbe Mtel a.d. Banja Luka, s katero zahteva plačilo odškodnine v višini 98.300.000,00 KM, in sicer zaradi domnevne nelojalne konkurence in zavajajočega oglaševanja ter domnevno nepooblaščene uporabe kabelske kanalizacije.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.