Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Odsvojitev poslovnega deleža v družbi SETCCE, d.o.o.

23. 12. 2016

Telekom Slovenije odsvojil svoj 36 % poslovni delež v družbi SETCCE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,

javnost obvešča, da je Telekom Slovenije, d.d., na podlagi pogodbe, sklenjene z družbo DEPOS družba za informacijske storitve in svetovanje, d.o.o., in po izpolnitvi odložnega pogoja, odsvojil svoj 36 % poslovni delež v družbi SETCCE, družba za e-poslovanje, d.o.o., ki je bila pridružena družba v Skupini Telekom Slovenije.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d