Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Odstop predsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d., mag. Matjaža Merkana

14. 11. 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je v okviru nadaljevanja 2. redne seje, ki je potekala v četrtek, 14. novembra 2019, seznanil z odstopno izjavo mag. Matjaža Merkana z mesta predsednika uprave družbe in njegov odstop sprejel. Mag. Matjaž Merkan se je za odstop odločil izključno iz osebnih razlogov, vsakršne drugačne navedbe oz. ugibanja, ki se pojavljajo v medijih, pa zavračata tako mag. Matjaž Merkan kot družba Telekom Slovenije, d.d. Mag. Matjažu Merkanu mandat na mestu predsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d., preneha z današnjim dnem, to je 14. novembra 2019, delovno razmerje v družbi pa z namenom primopredaje poslov v petek, 15. novembra 2019.

Družbo Telekom Slovenije, d.d., bo do imenovanja novega predsednika uprave vodil podpredsednik uprave, mag, Tomaž Seljak, in sicer s polnimi pooblastili.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.