Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Predsednica Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., Lidija Glavina je podala odstopno izjavo z mesta predsednice in članice nadzornega sveta.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Predsednica Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., Lidija Glavina je podala odstopno izjavo z mesta predsednice in članice nadzornega sveta. Gospa Lidija Glavina se je za odstop odločila zaradi osebnih razlogov, in sicer z dnem prve naslednje skupščine Telekoma Slovenije, d.d.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.