Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

​Odstop člana uprave

31. 7. 2019

Deanu Žigonu bo mandat prenehal z dnem imenovanja novega člana uprave – delavskega direktorja.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je v sredo, 31. julija 2019, seznanil z odstopom Deana Žigona, člana uprave – delavskega direktorja. Deanu Žigonu bo mandat prenehal z dnem imenovanja novega člana uprave – delavskega direktorja.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.