Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo SOD o objavi vabila k oddaji izjave o interesu za nakup delnic družbe

2. 4. 2014

Obvestilo o vabilu k oddaji izjave o interesu v dnevniku Finance, Financial Times in v Uradnem listu RS

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da ga je Slovenska odškodninska družba, d.d., obvestila, da bo v okviru postopka prodaje večine delnic izdajatelja Telekom Slovenije, d.d., dne 2. 4. 2014 objavljeno Obvestilo o vabilu k oddaji izjave o interesu, in sicer v dnevniku Finance, v dnevniku Financial Times in v Uradnem listu RS. Obvestilo o vabilu k oddaji izjave o interesu ter Vabilo k oddaji izjave o interesu bo objavljeno tudi na spletni strani SOD www.so-druzba.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.