Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o sklepih 35. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

12. 9. 2022

Telekom Slovenije, d.d., objavlja sklepe 35. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja sklepe 35. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala 9. septembra 2022 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Sprejeti skupščinski sklepi so objavljeni na spletni strani družbe www.telekom.si, in sicer najmanj pet let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.