Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o sklepih 31. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

8. 6. 2020

Sprejeti skupščinski sklepi so objavljeni pa bodo tudi na spletni strani družbe in sicer najmanj pet let od datuma objave.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja sklepe 31. Skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je potekala 5. 6. 2020 na sedežu družbe.

Sprejeti skupščinski sklepi so objavljeni pa bodo tudi na spletni strani družbe www.telekom.si, in sicer najmanj pet let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.