Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

​​Obvestilo o sklepih 29. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

14. 5. 2018

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja sklepe 29. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je potekala 11. 5. 2018 na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja sklepe 29. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je potekala 11. 5. 2018 na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana.

 

Sprejeti skupščinski sklepi so podani v pripetem dokumentu, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani družbe www.telekom.si, in sicer najmanj pet let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.