Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o sklepih 27. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

16. 5. 2016

Telekom Slovenije, d.d., objavlja sklepe 27. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja sklepe 27. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je potekala 13. 5. 2016 na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana.

Sprejeti skupščinski sklepi so podani v pripetem dokumentu, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani družbe www.telekom.si, in sicer najmanj pet let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.