Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o sklepih 26. skupščine delničarjev

18. 5. 2015

Uprava družbe objavlja sklepe 26. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je potekala 15. 5. 2015 na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 26. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je potekala 15. 5. 2015 na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana.

Sprejeti skupščinski sklepi so podani v pripetem dokumentu, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani družbe www.telekom.si, in sicer najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe