Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o sklepih 25. skupščine delničarjev

2. 6. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 25. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je bila v petek 30. 5. 2014 na sedežu družbe, Ljubljana, Cigaletova 15.

Sprejeti skupščinski sklepi bodo objavljeni na spletni strani družbe www.telekom.si, in sicer najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe