Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o nakupu delnic v zvezi z nakupom 100 % delnic družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d.

28. 3. 2022

Telekom Slovenije je danes, dne 28. 3. 2022, kot kupec podpisal in sklenil z družbama DBA informacijske tehnologije, d.o.o., in DBA Group S.p.A. kot prodajalkama pogodbo o nakupu delnic v zvezi z nakupom 2.040.275 delnic družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d. (v nadaljevanju: ACTUAL), ki predstavljajo 100-odstotni delež družbe ACTUAL.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:


Telekom Slovenije, d.d., (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) je danes, dne 28. 3. 2022, kot kupec podpisal in sklenil z družbama DBA informacijske tehnologije, d.o.o., in DBA Group S.p.A. kot prodajalkama pogodbo o nakupu delnic v zvezi z nakupom 2.040.275 delnic družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d. (v nadaljevanju: ACTUAL), ki predstavljajo 100-odstotni delež družbe ACTUAL (v nadaljevanju: Pogodba).

Pogodba je sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije (v nadaljevanju: Zaključek). Pričakuje se, da bo do Zaključka prišlo v obdobju naslednjih 6 mesecev.

Podrobnejše informacije o poslu je Telekom Slovenije že objavil dne 28. 3. 2022, in sicer v sklopu obvestila o uspešnem zaključku pogajanj o sklenitvi pogodbe za nakup 100 % delnic družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d.

Objava bo na voljo tudi na spletni strani družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.