Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o pripojitvi družbe Debitel telekomunikacije d.d., Ljubljana, družbi Telekom Slovenije, d.d.

11. 3. 2016

Obvestilo o pripojitvi družbe Debitel telekomunikacije d.d., Ljubljana, družbi Telekom Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d. objavlja Obvestilo o pripojitvi družbe Debitel telekomunikacije d.d., Ljubljana, družbi Telekom Slovenije, d.d.

Vse v obvestilu navedene listine so delničarjem družbe dostopne tudi v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.