Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o pripojitvi družbe Debitel telekomunikacije, d.d., k družbi Telekom Slovenije, d.d.

1. 6. 2016

Danes, v sredo, 1. 6. 2016, je sodni register vpisal pripojitev družbe Debitel telekomunikacije, d.d., k družbi Telekom Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Danes, v sredo, 1. 6. 2016, je sodni register vpisal pripojitev družbe Debitel telekomunikacije, d.d., k družbi Telekom Slovenije, d.d.

Na Telekom Slovenije, d.d., je s pogodbo o pripojitvi preneseno celotno premoženje in obveznosti družbe Debitel telekomunikacije, d.d. Telekom Slovenije, d.d., je kot univerzalni pravni naslednik vstopil v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila družba Debitel telekomunikacije, d.d.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.