Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o poslih z delnico TLSG

15. 3. 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, obvešča, da je Alenka Koporc, tesno povezana oseba s članom Uprave Telekoma Slovenije, d.d., dr. Mitjo Štularjem.

9. 3. 2022 kupila 313 lotov delnic družbe z oznako TLSG po povprečni tehtani ceni 54,39 evrov.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, obvešča, da je Alenka Koporc, tesno povezana oseba s članom Uprave Telekoma Slovenije, d.d., dr. Mitjo Štularjem, 9. 3. 2022 kupila 313 lotov delnic družbe z oznako TLSG po povprečni tehtani ceni 54,39 evrov, in sicer:

• 23 delnic po ceni 54,20 evrov za delnico in
• 290 delnic po ceni 54,40 evrov za delnico.

Nakup navadnih delnic družbe z oznako TLSG je bil izveden na Ljubljanski borzi.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije