Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o poslih članice uprave z delnico TLSG

13. 2. 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, obvešča, da je Vesna Prodnik, članica Uprave Telekoma Slovenije, d.d., 10. 2. 2023 kupila 400 lotov delnic družbe z oznako TLSG, in sicer po ceni 53,50 evra za delnico in v skupni vrednosti 21.400,00 evrov.

Nakup navadnih delnic družbe z oznako TLSG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Vesna Prodnik v lasti 400 delnic z oznako TLSG.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije