Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o poslih članice uprave z delnico TLSG

30. 8. 2021

Po opravljeni transakciji ima Barbara Galičič Drakslar v lasti 100 delnic z oznako TLSG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, obvešča, da je Barbara Galičič Drakslar, članica Uprave Telekoma Slovenije, d.d., 27. 8. 2021 kupila 100 lotov delnic družbe z oznako TLSG, in sicer po ceni 59,00 evrov za delnico in v skupni vrednosti 5.900,00 evrov.

Nakup navadnih delnic družbe z oznako TLSG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Barbara Galičič Drakslar v lasti 100 delnic z oznako TLSG.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije