Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o poslih člana uprave z delnico TLSG

21. 3. 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, obvešča, da je Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik Uprave Telekoma Slovenije, d.d., 20.3.2023 kupil 380 lotov delnic družbe z oznako TLSG, po ceni 52,00 evra za delnico in v skupni vrednosti 19.760 evrov.

Nakup navadnih delnic družbe z oznako TLSG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Boštjan Škufca Zaveršek v lasti 380 delnic z oznako TLSG.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.