Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o poslih člana nadzornega sveta z delnico TLSG

18. 2. 2022

Po opravljeni transakciji ima Aleksander Igličar v lasti 150 delnic z oznako TLSG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, obvešča, da je Aleksander Igličar, član Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., 31. 1. 2022 kupil 150 lotov delnic družbe z oznako TLSG, in sicer po ceni 58,80 evrov za delnico in v skupni vrednosti 8.820 evrov.


Nakup navadnih delnic družbe z oznako TLSG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Aleksander Igličar v lasti 150 delnic z oznako TLSG.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije