Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 8. redni seji nadzornega sveta in objava nerevidiranega poročila I- IX 2013

28. 11. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d., je na svoji 8. redni seji, ki je potekala v sredo, 27. novembra, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje januar – september 2013.

Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od januarja do septembra 2013 ustvarila 599,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 1,8 milijona evrov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Ob tem je Skupina Telekom Slovenije v prvih devetih mesecih letošnjega leta dosegla 46,3 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 3,1 milijona evrov oz. za 7 odstotkov več od doseženega v enakem obdobju leta 2012.

Dobiček iz poslovanja je dosegel 63,4 milijona evrov, kar je za dva odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2012. Na dobiček iz poslovanja so vplivali nižji čisti prihodki od prodaje, ki so predvsem posledica zniževanja prihodkov klasične govorne telefonij, in prehajanja uporabnikov mobilne telefonije na nove, za uporabnike ugodnejše pakete. EBITDA je za 5 odstotkov nižji kot v prvih devetih mesecih leta 2012, delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje pa dosega 31,5-odstotni delež oz. 188,7 milijona evrov. Neto finančni dolg znaša 370,4 milijona evrov in je za 7 odstotkov večji kot zadnji dan leta 2012, kar je predvsem posledica izplačila dividend.

V Skupini Telekom Slovenije beležijo rast števila priključkov. Tako se je število fiksnih širokopasovnih priključkov v devetih mesecih letošnjega leta povečalo za dva odstotka, in sicer na 348.766. Za 7 odstotkov se je povečalo število mobilnih uporabnikov, in sicer na 2.234.166, za 12 odstotkov, na 313.965, pa tudi število TV priključkov.

V Skupini Telekom Slovenije za letošnje leto načrtujejo 50 milijonov evrov čistega poslovnega izida in EBITDA do 245 milijona evrov.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d. d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.